Adatkezelési tájékoztató

Adatvédelmi nyilatkozat

A Manuka.store honlapot és online áruházat az InPho Kft. mint Eladó üzemelteti.

A Felhasználó adatai a következő módokon juthat el az InPho Kft-hez mint adatkezelőhöz

 1. A hírlevélre való regisztrációval – önkéntes hozzájárulással- a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a neve és az e-mail címe az InPho Kft. adatbázisába kerüljön, azokat az Eladó mint adatkezelő rögzítse és tárolja.
 2. A weboldalon történő vásárlással – szintén önkéntes hozzájárulás alapján- hozzájárul a Felhasználó ahhoz, hogy a neve, e-mail címe, telefonszáma és címe az InPho Kft. adatbázisába kerüljön, azokat rögzítse és tárolja az Eladó.
 3. A Manuka.store honlap megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a látogatás kezdő és befejező időpontja, a látogató földrajzi hely adata, IP címe, illetve egyes esetekben - a Vásárló számítógépe beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az InPho Kft. ezen adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal. A Felhasználó látogatása során sütit (cookie fájlt) kaphat a weboldaltól vagy a látogatottságot mérő statisztikai szoftvertől. A sütik elfogadása nem kötelező, de ajánlott az oldal hibátlan működéséhez.
 4. A Felhasználó adatai úgy is eljuthatnak az Eladóhoz, hogy felveszi az Eladóval a kapcsolatot e-mailben, telefonon, és ennek keretében megosztja Eladóval személyes adatait. Az Eladó munkatársai a tudomásukra jutott információkat a legteljesebb diszkrécióval kezelik, nyilvánosságra hozataluk, továbbításuk harmadik félnek a Felhasználóhozzájárulása nélkül nem történik meg.

Hozzájárulás az adatok felhasználásához

A fenti 2. pont esetében a Felhasználó hozzájárul, hogy a rendelése teljesítése érdekében az InPho Kft. az elengedhetetlenül szükséges adatait a szállítási alvállalkozó részére átadja. Az 1., 2., 3. és 4. pont esetében, az erre utaló négyzet bejelölésével, vagy ilyen tartalmú nyilatkozat tételével a Felhasználó hozzájárul ahhoz is, hogy adatait az InPho Kft. az esetleges tiltó nyilatkozata kézhezvételéig minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül marketing tevékenysége céljából a jövőben felhasználhassa. A hírlevél feliratkozással és vásárlással tudomásul veszi a Felhasználó, hogy az InPho Kft. a birtokába jutott információkat szigorúan bizalmasan kezeli, harmadik személynek - a megrendelése teljesítésében résztvevő szállítási alvállalkozói kivételével - nem nyújtja át.

Az adatkezelés célja

Adatokat a következő célok teljesítése érdekében kezeli az Eladó:

 • a megrendelés teljesítése érdekében;
 • névre szóló kereskedelmi ajánlat megtétele érdekében
 • hogy az értékesítési folyamatot elemezze és megértse Eladó, valamint a vásárlói szokásokat és preferenciákat
 • hogy olyan termékeket és szolgáltatásokat fejlesszen és nyújtson az Eladó amelyeket hasznosnak talál a Felhasználó,
 • hogy részt vehessen a Felhasználó promóciókban és versenyekben,
 • hogy ki tudja cserélni vagy vissza tudja téríteni azon termékeket, amelyeket mégsem szeretne megvásárolni Felhasználó,
 • a webáruház fejlesztése érdekében,
 • hogy kérésre és reklamációkra válaszoljon az Eladó.

Az InPho Kft. a személyes adatokat a fent megjelölt céloktól eltérő célra nem használja.

Az Vásárló személyes adatait az Eladó az Info tv. 5.§ (1) bekezdése a.) pontja alapján, elsősorban az Vásárló önkéntes hozzájárulása alapján kezeli, illetve az Infotv. 6.§ (5) §-ában meghatározott esetben, az Vásárló önkéntes hozzájárulása alapján megadott adatot az Eladó a törvény eltérő rendelkezésének hiányában is kezelheti az ott meghatározott esetekben további külön hozzájárulás nélkül.

Az adatkezelés időtartama

A statisztikai szoftver a látogatási adatokat csak összesített formában őrzi meg. Az Eladóval való kapcsolatfelvétel során az Eladó birtokába került személyes adatokat a regisztráció fennállásáig őrzi meg az Eladó, illetve az esetleges igényérvényesítés alapjául szolgáló igény érvényesíthetőségének elévülési idejéig kezeli. A szigorú számadású bizonylatokkal összefüggő adatokat a jogszabályban meghatározott ideig kezeli Eladó.

Az adatokhoz hozzáférők köre

A szerver által rögzített látogatási statisztikákhoz kizárólag az InPho Kft. ezen adatok elemzésével megbízott munkatársai férnek hozzá. A kapcsolatfelvétel során birtokába került adatokat belső CRM rendszerében tárolja Eladó, melyhez minden olyan munkatársa hozzáfér, akinek a munkakörét ez érinti vagy érintheti és megfelelő titoktartásra kötelezett. 

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogok, az adattörlés

A kezelt adatok megadásáról a Felhasználó dönt. Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes hozzájárulása. Személyes adatai kezeléséről bármikor tájékoztatást kérhet a Felhasználó az alábbi elérhetőségeken. Kérésre az InPho Kft. tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az InPho Kft. postai címén, illetve e-mail címén is kérhető. Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezhető személyes adatok helyesbítése és törlése is. Kérésre a Felhasználóhoz tartozó adatokat törli az Eladó. Az Eladó a személyes adatot törli, ha annak kezelése jogellenes, azt érintett Felhasználó kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A törlésre a törlési igény megérkezésétől számított következő munkanapot követő 24 órán belül kerül sor.

Az adatkezelő adatai

Név: InPho Kft.

Székhely: 1135 Budapest, Frangepán utca 60. II. em. 7.

Cégjegyzékszám: 01-09-284650 

Cégbejegyzés: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság

Adószám: 12793110-2-41

E-mail: info@manuka.store

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH- 134554/2017

A Felhasználó a jogainak megsértése esetén, valamint amennyiben nem ért egyet az Adatkezelő döntésével, vagy az Adatkezelő a döntésről való tájékoztatást elmulasztja, az Info tv. 21. §-ban meghatározott esetekben –határidőn belül- bírósághoz fordulhat. A Felhasználó ezen kívül kezdeményezhet eljárást a NAIH-nál is az alábbi elérhetőségen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Telefon: +36 1 391 1400 

Fax: +36 1 391 1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Honlap: http://www.naih.hu

Ahogy majdnem minden honlappal rendelkező cég, a Manuka.store is használ sütiket a bolt oldalain a vásárlási élmény növelése céljából. Az oldal böngészésével beleegyezel a sütik használatába.

Részletek itt.

Elfogadom